De Groenste van Deventer

Spannende en leuke groenprojecten

De Groenste van Deventer bedenkt spannende en leuke groenprojecten waarbij inwoners, bedrijven en organisaties met elkaar verbonden worden. Daarmee stimuleert De Groenste inwoners van Deventer om de groene openbare ruimte beter te leren door samen te beleven, ervaren en ontdekken. Hierdoor krijgen zij meer waardering voor het nut van investeringen in het openbaar groen. Daarnaast komen inwoners via verschillende groenprojecten meer te weet over het maatschappelijke en sociale rendement van het Groenbedrijf.

In de Groenste werkt Het Groenbedrijf met zoveel mogelijk lokale partijen samen in een reeks van groenprojecten gericht op verschillende groepen inwoners. Hiermee geeft het bedrijf een stimulans aan bugerparticipatie en verder vorm aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De Groenste komt tot stand met steun van de Gemeente Deventer.

Voor meer informatie over de Groenste van Deventer check op https://groenstevandeventer.nl/

Deventer Stadshout

Hout van de stad, door de stad en voor de stad. Dat is het motto van het project Deventer Stadshout

Het hout dat de mannen van de boomploeg dagelijks snoeien, rooien en kappen wordt de komende jaren steeds vaker terug gegeven aan de stad. We beginnen bescheiden met snijplankjes die door de Parabool en Ambelt gemaakt zijn van een iep die bij de Bergkerk stond. Het is onze bedoeling om de komende jaren zoveel mogelijk hout een nieuwe bestemming binnen Deventer te geven.

Klein beginnen

De gemeente Deventer telt zo’n 70.000 geregistreerde bomen. Om die populatie gezond te houden is snoeien van levensbelang. Bomen die ziek zijn of om andere redenen gekapt moeten worden, worden nu verwerkt tot brandhout of houtsnippers. Dat kan anders. In navolging van initiatieven in andere steden start Deventer met het registreren van gekapte bomen die goed een nieuwe bestemming kunnen krijgen. We zoeken steeds de samenwerking met lokale partijen die goede ideeën hebben om het hout te verwerken. De beschikbare hoeveelheid hout is nu nog beperkt omdat we pas sinds kort begonnen zijn met de registratie en opslag.

DEVENTER STADSHOUT IS EEN HANDGEMAAKT UNIEK PRODUCT

VAN DE STAD, VOOR DE STAD

STADSHOUT MAKEN WE SAMEN

Deventer Stadshout is een onderdeel van de Groenste van Deventer, een initiatief van Het Groenbedrijf. De Groenste bedenkt spannende en leuke groenprojecten waarbij inwoners, bedrijven en organisaties met elkaar verbonden worden. De Groenste komt tot stand met steun van de Gemeente Deventer. Voor meer informatie over de Groenste check www.groenstevandeventer.nl