De Groenste van Deventer

Spannende en leuke groenprojecten

De Groenste van Deventer bedenkt spannende en leuke groenprojecten waarbij inwoners, bedrijven en organisaties met elkaar verbonden worden. Daarmee stimuleert De Groenste inwoners van Deventer om de groene openbare ruimte beter te leren door samen te beleven, ervaren en ontdekken. Hierdoor krijgen zij meer waardering voor het nut van investeringen in het openbaar groen. Daarnaast komen inwoners via verschillende groenprojecten meer te weet over het maatschappelijke en sociale rendement van het Groenbedrijf.

In de Groenste werkt Het Groenbedrijf met zoveel mogelijk lokale partijen samen in een reeks van groenprojecten gericht op verschillende groepen inwoners. Hiermee geeft het bedrijf een stimulans aan bugerparticipatie en verder vorm aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De Groenste komt tot stand met steun van de Gemeente Deventer.

Voor meer informatie over de Groenste van Deventer check op https://groenstevandeventer.nl/