Wie wij zijn

Wie Het Groenbedrijf is

Het Groenbedrijf verzorgt in opdracht van gemeente Deventer al het openbaar groen van deze gemeente. Het Groenbedrijf werkt in Deventer en ruime omgeving aan het aanleggen en onderhouden van allerlei soorten groen.

Dit wordt gedaan door vakmensen, met de benodigde diploma’s en certificaten. Daarnaast werken bij Het Groenbedrijf mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Met goede begeleiding en veel enthousiasme verrichten zij veel verschillende werkzaamheden, zoals maaien, schoffelen en snoeien. Bij Het Groenbedrijf werken ongeveer 200 mensen.


Het ontstaan van Het Groenbedrijf

In 2005 is Het Groenbedrijf onder de naam Deventer Groenbedrijf opgestart als samenwerkingsverband tussen gemeente Deventer en Sallcon. De groenafdelingen van beide partijen werden ondergebracht in deze nieuwe onderneming. Het Groenbedrijf is een zelfstandig bedrijf dat voor 50% eigendom is van gemeente Deventer en voor 50% van KonnecteD.

Op 6 januari 2014 is de naam veranderd in Het Groenbedrijf. Belangrijkste reden is dat het werkgebied niet alleen Deventer, maar ook de ruime omgeving beslaat.