Wat wij doen

Het Groenbedrijf in het kort

 • aanleg en beheer van openbare groenvoorzieningen
 • ontwerp, aanleg en onderhoud van bedrijfstuinen
 • beheer en onderhoud van sportvelden
 • plaatsen en beheer van speelvoorzieningen
 • aanleg en onderhoud van kampeer- en recreatieterreinen
 • duurzaam boom- en bosverzorging
 • beheer en onderhoud van technische installaties
 • landschapsbeheer, onderhoud recreatieschappen
 • onderhoud aan straten, wegen en pleinen
 • onderhoud en beheer van straatnaamborden en verkeersborden
 • onderhoud gemalen
 • onderhoud parkeerautomaten en parkeergarages

Wat doet Het Groenbedrijf?

Het Groenbedrijf biedt een uiterst compleet pakket voor ontwerp, aanleg en onderhoud van groenvoorzieningen voor bedrijven, instellingen en overheid. Uitgevoerd door ervaren en betrokken groenspecialisten.

Leefbaar wonen en werken

Het Groenbedrijf werkt aan een mooie, groene leef- en werkomgeving in de gemeente Deventer en ruime omgeving. Parken, bedrijfsterreinen en openbaar groen worden dagelijks met zorg ingericht en verzorgd. Met oog voor kwaliteit, functionaliteit en kostenbeheersing. Of het nu gaat om aanleg van groenprojecten, het bijhouden van gras, borders en struiken of het wieden van onkruid, het resultaat is meteen zichtbaar. Dat leeft en werkt wel zo prettig.

Groen visitekaartje

Uw bedrijfstuin is het visitekaartje voor uw bedrijf. Het beïnvloedt bezoekers bij aankomst, parkeren, binnenkomst en vertrek. Een goed aangelegde of gerenoveerde bedrijfstuin draagt daarmee bij aan een positief beeld van uw bedrijf. Het Groenbedrijf maakt graag een functioneel ontwerp waarin de identiteit en huisstijl van uw bedrijf tot uitdrukking komen. Dit inclusief een helder onderhoudsplan waarin de werkzaamheden en kosten worden beschreven.

Sportief werkterrein

Wij hebben alle gemeentelijke buitensport accommodaties in beheer en onderhoud. Frisgroen, vlak en in strakke banen gemaaid. Het is prettig sporten op de door Het Groenbedrijf onderhouden sportvelden. Ook worden reparaties van speeltoestellen en het aanleggen van Jeu de Boules-banen deskundig uitgevoerd.

Duurzaam boombeheer

Bomen kleuren de omgeving en zijn rustgevend, maar kunnen bij stormschade of wortelopdruk overlast of zelfs gevaar vormen. Reden dus, om bomen met beleid te laten behandelen door de boomspecialisten van Het Groenbedrijf. Ook onderhouden wij bos, landgoederen en andere landschappelijke elementen.

Civiel onderhoud/speelvoorzieningen

Schades aan de openbare ruimte vragen vaak om snelle actie. Niet alleen omdat er gevaar kan zijn voor mensen, maar ook om verdere schade en verloedering te voorkomen. Het zijn zaken die de inwoners kunnen raken. In opdracht van gemeente Deventer is Het Groenbedrijf ook actief in het repareren van bestratingen, vervangen en plaatsen van meubilair en verkeersborden, aanleg van parkeerplaatsen en speelpleinen en plaatsing van fietsenrekken. Wanneer het gaat om speeltoestellen doen wij het onderhoud, wij plaatsen, repareren en inspecteren, oplevering inspecties, wij houden toezicht op aannemers en adviseren bij de aanleg van speelplekken. Wij hebben een SVS Inspecteur Spelen-2 ster in dienst om deze werkzaamheden goed te kunnen begeleiden.

Pompen en gemalen

Wij onderhouden gemalen over de gehele gemeente Deventer. Wij verzorgen de 1ste lijns correctief storingsdienst. Onder deze taak wordt verstaan het zorg dragen voor de gemalen en bassins ed door middel van correctief onderhoud, zodat optimaal gebruik van de installaties gegarandeerd is. Het gaat om circa:

 • 60 rioolgemalen
 • 10 tunnelgemalen
 • 10 bergbezinkbassins
 • 700 drukrioolgemalen