Daarom wij

Daarom Het Groenbedrijf

U kunt bij ons terecht voor alle aspecten van uw groenvraag. Van idee tot volgroeide tuin: wij kunnen u bijstaan met advies, ontwerp, aanleg en onderhoud.

Tevens draagt u bij aan de verdere sociale en maatschappelijke ontwikkeling in de regio.

Sociale ontwikkeling

Het werknemersbestand van Het Groenbedrijf bestaat voor 60% uit medewerkers met een SW indicatie. Dit betreft 155 FTE.  Daarnaast bieden wij jaarlijks met 8 leer/werkplekken ruimte aan langdurig werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten om weer deel te kunnen nemen aan het arbeidsproces. Dit zijn vaak  mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt die met een intensieve begeleiding de kans krijgen zich te ontwikkelen. Ook bieden wij jaarlijks zo’n 10 plekken aan voor stages, opleiding en re-integratie en werken wij samen met Reclassering Nederland voor de inzet van taakgestraften.

Maatschappelijke ontwikkeling (Deventer)

Onze medewerkers wonen voornamelijk in de regio Salland (gemeenten Olst-Wijhe en Raalte). Onze medewerkers voelen mede daardoor een sterke verbondenheid met de uitvoering van de werkzaamheden in het (openbaar) groen. Het gaat immers om de eigen leefomgeving waarin ze wonen, werken, sporten en recreëren.


Werkwijze

Door de werkwijze van Het Groenbedrijf bent u verzekerd van een goed eindproduct.

We zijn lid van de Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners (VHG). Op al onze diensten en werkzaamheden zijn de algemene consumentenvoorwaarden voor de hovenier/het tuincentrum van toepassing, zoals opgesteld door de VHG.

Daarnaast beschikken wij over de volgende certificaten:

  • ISO 9001:2008
  • OHSAS 18001:2007
  • PSO trede 3
  • MVO prestatieladder trede III

Daarnaast beschikken onze medewerkers over verschillende vakinhoudelijke diploma’s, zoals bijvoorbeeld European Tree Worker (ETW).