Boomtuintjes

Project boomtuintjes start in voorjaar 2019

Bomen op de kaart zetten, bomen in beeld brengen en een stem geven. Van bomenblind naar bomen zien. Mensen enthousiast maken voor de prachtige bomen die Deventer heeft. Alles draait om bomen, inwoners en andere betrokken partijen bij de Groenste Boomtuintjes van Deventer. In het voorjaar van 2019 starten we met dit mooie project van Het Groenbedrijf. Het voornaamste doel hierbij is mensen actief te krijgen.