Bufferzone A1

Bufferzone A1 is een project waarbij een groene buffer wordt aangelegd tussen het nieuwe bedrijvenpark A1 (http://a1bedrijvenparkdeventer.nl/) en de bewoners van Epse. Deze bufferzone bestaat uit grondwallen, poelen en een retentiegebied dat als wateropvang fungeert.

In de afgelopen periode is Het Groenbedrijf bezig geweest met het aanplanten van de taluds met duizenden planten en ongeveer 100 bomen.

Een mooi project waar veel medewerkers hun steentje al aan hebben bijgedragen.