Storm 2018

Bekijk hier een spectaculair filmpje van de bomenploeg hoe een boom wordt opgeruimd na de storm!

Groene lokale energie

Per 1 januari neemt Het Groenbedrijf haar energie uit de twee windmolens langs de A1! Echte groene lokale energie! Daarmee rijden bijvoorbeeld onze elektrische auto’s 100% CO2-neutraal rond!

Kerstbomen Klimaatbos

Koop een kerstboom met kluit en plaats hem op zaterdag 6 januari in het Deventer Klimaatbos !!!

Bladactie 2017

Vier veegwagens, twee zuigwagens, een maai-zuigwagen, een grote trekker met bladblazer (heel geschikt voor fietspaden), elektrische en motorische bladblazers en bosmaaiers. Met al dat materieel gaan zo’n 50 medewerkers van Cambio (Circulus-Berkel) en Het Groenbedrijf vanaf 13 november op pad om de gemeente bladschoon te maken.

Ze verwijderen – in opdracht van de gemeente Deventer – blad op straten, stoepen, fietspaden en pleinen. En passant verwijderen ze ook onkruid dat rondom obstakels (bijvoorbeeld lantaarnpalen en verkeersborden) staat.

U kunt meehelpen om Deventer bladschoon te maken. Wilt u weten hoe? Kijk dan op www.deventer.nl/bladactie

 

Snoei taxus voor leven

Iedereen met een taxus baccata in de tuin kan vanaf vandaag een bijdrage leveren aan de strijd tegen kanker door mee te doen aan de actie Snoeien voor leven. Uit de jonge, nieuwe scheuten van deze meest voorkomende taxussoort wordt baccatine gewonnen, een belangrijke grondstof voor chemotherapieën. Een kubieke meter snoeisel levert genoeg baccatine op voor één chemotherapeutische behandeling.

Directeur Jan Jette Donker van het Groenbedrijf ondersteunt de actie Snoeien voor leven van harte. ‘Onze medewerkers knippen en verzamelen de jonge scheuten en daarnaast kunnen particulieren en bedrijven hun snoeisel bij ons inleveren. Vergeet niet een zeiltje neer te leggen zodat de takken schoon blijven. Het is mooi om via ons eigen vak een bijdrage te kunnen leveren.’

Dit is het tweede jaar dat het Groenbedrijf meedoet aan de actie Snoeien voor Leven. Vorig jaar werd genoeg taxus verzameld voor zes chemobehandelingen.

 Wie zijn taxus in wil leveren kan op werkdagen tussen 8 en 16 uur terecht bij het Groenbedrijf aan de Hanzeweg in Deventer en op de Koekendijk (naast de brandweerkazerne) in Bathmen.

De Groenste van Deventer

Spannende en leuke groenprojecten

De Groenste van Deventer bedenkt spannende en leuke groenprojecten waarbij inwoners, bedrijven en organisaties met elkaar verbonden worden. Daarmee stimuleert De Groenste inwoners van Deventer om de groene openbare ruimte beter te leren door samen te beleven, ervaren en ontdekken. Hierdoor krijgen zij meer waardering voor het nut van investeringen in het openbaar groen. Daarnaast komen inwoners via verschillende groenprojecten meer te weet over het maatschappelijke en sociale rendement van het Groenbedrijf.

In de Groenste werkt Het Groenbedrijf met zoveel mogelijk lokale partijen samen in een reeks van groenprojecten gericht op verschillende groepen inwoners. Hiermee geeft het bedrijf een stimulans aan bugerparticipatie en verder vorm aan duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. De Groenste komt tot stand met steun van de Gemeente Deventer.

Voor meer informatie over de Groenste van Deventer check op https://groenstevandeventer.nl/

Deventer Stadshout

Hout van de stad, door de stad en voor de stad. Dat is het motto van het project Deventer Stadshout

Het hout dat de mannen van de boomploeg dagelijks snoeien, rooien en kappen wordt de komende jaren steeds vaker terug gegeven aan de stad. We beginnen bescheiden met snijplankjes die door de Parabool en Ambelt gemaakt zijn van een iep die bij de Bergkerk stond. Het is onze bedoeling om de komende jaren zoveel mogelijk hout een nieuwe bestemming binnen Deventer te geven.

Klein beginnen

De gemeente Deventer telt zo’n 70.000 geregistreerde bomen. Om die populatie gezond te houden is snoeien van levensbelang. Bomen die ziek zijn of om andere redenen gekapt moeten worden, worden nu verwerkt tot brandhout of houtsnippers. Dat kan anders. In navolging van initiatieven in andere steden start Deventer met het registreren van gekapte bomen die goed een nieuwe bestemming kunnen krijgen. We zoeken steeds de samenwerking met lokale partijen die goede ideeën hebben om het hout te verwerken. De beschikbare hoeveelheid hout is nu nog beperkt omdat we pas sinds kort begonnen zijn met de registratie en opslag.

DEVENTER STADSHOUT IS EEN HANDGEMAAKT UNIEK PRODUCT

VAN DE STAD, VOOR DE STAD

STADSHOUT MAKEN WE SAMEN

Deventer Stadshout is een onderdeel van de Groenste van Deventer, een initiatief van Het Groenbedrijf. De Groenste bedenkt spannende en leuke groenprojecten waarbij inwoners, bedrijven en organisaties met elkaar verbonden worden. De Groenste komt tot stand met steun van de Gemeente Deventer. Voor meer informatie over de Groenste check www.groenstevandeventer.nl

Onze Smartflower is geïnstalleerd

Slimme bloem voor Het Groenbedrijf

Wie via het Hanzetracé Deventer binnenrijdt wordt vanaf deze week vrolijk begroet door een zes meter hoge bloem, de smartflower. Met twaalf zonnepanelen als bloembladeren gaat de smartflower bewegen als de zon opkomt. De panelen draaien rond tot een waaier en volgen de zon totdat die weer ondergaat, net als een echte bloem.

Het Groenbedrijf plaatste de smartflower pal voor hun bedrijfspand aan de Hanzeweg. Directeur Jan Jette Donker: ‘Wij wekken 60 tot 70% van de energie die we verbruiken zelf op met zonnepanelen. Dat is een van de maatregelen waarmee we duurzaam ondernemen iedere dag waarmaken. Met deze smartflower laten we alle inwoners van Deventer met een vette knipoog zien wat voor bedrijf wij zijn: een duurzame onderneming die midden in de samenleving staat.’

De smartflower wordt in Oostenrijk gemaakt en kwam in 2013 op de markt als mobiel energiestation. Het solaroppervlak van 18m2 wordt gps gestuurd en wekt ongeveer 3200 kWh aan energie op. Een windsensor zorgt ervoor dat de panelen inklappen als het te hard waait. Dit model is de eerste die in Nederland geplaatst wordt. Totaal staan er verspreid over het land negentien smartflowers. Voor Unicom Installaties was dit een mooi project om aan te werken. De expertise van dit bedrijf kon voor dit innovatieve object optimaal worden ingezet.

Het Groenbedrijf verwacht de smartflower binnen veertien jaar terug te verdienen. Volgens Donker gaat dat lukken. ‘Als het goed is hebben we er zelfs nog tien jaar langer profijt van.’